Opplev Sørum AS

Opplev Sørum AS

Average Reviews

Description

Opplev Sørum AS ble stiftet som et aksjeselskap i 2015, men nettsidene og konseptet ble født sommeren 2010. Opplev Sørum AS er et sosialt entreprenørskap, etablert med et overordnet formål om å promotere Sørum og Blaker som attraktive steder å besøke. Vi formidler informasjon om kultur- og opplevelsesrelaterte tilbud til lokalbefolkningen og besøkende.

Opplev Sørum er politisk uavhengig. Vi ønsker å samarbeide med alle politiske partier på tvers av alle plattformer.

 • NYHETER
 • ARRANGEMENTER
 • FESTER
 • FESTIVALER
 • FOREDRAG
 • KONSERTER
 • KUNST
 • MARKEDER
 • PUBKVELD
 • TEATER
 • ANDRE ARRANGEMENTER
 • NATUR OG AKTIVITETER
 • IDRETT
 • JAKT OG FISKE
 • NATUROPPLEVELSER
 • PILEGRIMSVEIEN
 • DANS
 • ANDRE AKTIVITETER
 • SKINNER OG MOTOR
 • BIL OG MOTOR
 • URSKOG-HØLANDSBANEN
 • ANDRE ARTIKLER
 • OVERNATTING
 • INTERESSE
 • KULTURARENAER
 • KULTURMINNER
 • HANDEL
 • SØRUM KOMMUNE